Wreszcie żyć - dwanaście kroków ku pełni życia
poprzednia strona

Renata Zuzanna Jarosik
Program zapoczątkowała Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar jako konkretną pomoc małżonkom będącym w kryzysie małżeńskim. Skierowany jest jednak do wszystkich, którzy nie radzą sobie z problemami zarówno w małżeństwie, jaki i w innych dziedzinach życia.

Istotą tego programu jest stawanie w prawdzie, nie zaś "stawianie innych w prawdzie". Oznacza to, iż każdy z członków grupy warsztatowej dzieli się własnymi doświadczeniami, przeżyciami, emocjami, mówiąc o sobie nie zaś o np. swoim współmałżonku. Bardzo ważnym, właściwie nieodzownym, elementem pracy w programie jest uznanie własnej bezsilności wobec nurtujących i dokuczających problemów. Zgoda na fakt, iż sami z siebie nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z własnymi problemami, lękami, krzywdami, nieprzebaczeniem, nieuporządkowanymi emocjami. Akceptacja tego i ufne oddanie naszych problemów Bogu zrzuca nas niejako z tronu pychy, na którym siedzimy zakochani we własnej złudnej sile, nie wpuszczamy Boga do naszego życia, twierdząc, iż poradzimy sobie sami. Okazuje się jednak, iż nie kończy się wcale pasmo krzywd wyrządzanych sobie, rodzinie, dzieciom. Oddanie się Panu Bogu, powierzenie się Jemu, owocuje wewnętrznym spokojem i ufnością, że Bóg poradzi sobie z moją słabością, nałogiem, uzależnieniem. Pod Jego czujnym, kochającym okiem mogę podjąć dalszą pracę poznawania i zmiany siebie.
 
Program dwunastu kroków obejmuje następujące etapy podróży ku wolności:
 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów, i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, na ile Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.
 5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do swoich błędów.
 11. Dążymy przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo staramy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Program polecany jest osobom uwikłanym w konflikty rodzinne, zmagającym się z wewnętrznymi trudnościami, skłonnym do izolowania się, lękliwym, zranionym w dzieciństwie lub po prostu chcącym zmiany swego życia. Udział zakłada gotowość i otwartość do dzielenia się swoimi przeżyciami w grupie. Przy determinacji i zaangażowaniu w pracę z programem można oczekiwać, iż owocem jej podjęcia będzie większe zrozumienie siebie, swoich uczuć, przywrócenie spokoju i pogody ducha, poprawa relacji w rodzinie i większa wewnętrzna wolność.
Zainteresowanym udziałem w warsztatach polecam stronę www.12krokow.sychar.org. Znajdują się tam informacje odnośnie całego programu, jak również zapisów w naszych warsztatach.
Eleuteria nr 88, 4/2011


początek strony