Świadkowie łaski poprzednia strona

Aleksandra Smutnicka
"Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli " (Dz 4,20) powtarzamy za św. Piotrem i Janem. Jesteśmy świadkami wielu łask udzielanych przez Boga za pośrednictwem internetowej skrzynki modlitewnej umieszczonej na stronie głównej KWC. Modlitwą towarzyszymy uzależnionym, ich rodzinom, chorym, umierającym oraz tym, co się mają narodzić (dzieciom i ich rodzicom).

Częścią tej posługi jest pomoc modlitewna nazwana przez diakonię Krucjaty Pochodniami Gedeona. Inicjatywa ta jest owocem XXVII Pielgrzymki KWC (Krościenko 2007), podczas której diakonia wyzwolenia podjęła regularną modlitwę wstawienniczą. Wiele osób podejmuje codzienną lub okresową modlitwę i post, a chorzy - nawet w terminalnej fazie choroby nowotworowej - ofiarowują dar cierpienia w intencjach ze skrzynki.

Codziennie na trzech kontynentach kilkadziesiąt osób trwa na modlitwie, polecając Panu przez Niepokalaną i świętych podziękowania i prośby nadsyłane do skrzynki. Wiele osób, które powierzają nam swoje intencje, zapala również swoje pochodnie!

Znajdziesz je w internecie pod adresem www.kwc.oaza.pl, wpisując w wyszukiwarce: pochodnie Gedeona lub wpisując bezpośredni adres www.kwc.oaza.pl/pochodnie. Aktualne Pochodnie Gedeona na bieżący miesiąc zamieszczone są na tej samej stronie w dziale: Życie modlitwą.

Radujemy się każdym Pozdrowieniem Anielskim ofiarowanym w intencjach podziękowań i próśb ze skrzynki modlitewnej KWC. Co miesiąc kapłani sprawują w tych intencjach Msze Święte, których było już ponad 300! Coraz więcej wspólnot Krucjaty czy też parafii regularnie modli się w tych intencjach. Modlą się z nami również sympatycy KWC oraz osoby, które dostrzegają potrzebę modlitw o trzeźwość.

"Żarliwe płomienie modlitwy niczym płomienie pochodni wojska Gedeona stają się niezwykle skutecznym środkiem pokonywania naszych zniewoleń, lęków i niedomagań (por. Sdz 7, 16-22) ". Chociaż wojsko Gedeona miało minimalne wyposażenie (puste dzbany i pochodnie), walcząc w imię Pana, zwyciężyło! Zapal i ty swoją pochodnię! Już teraz ofiaruj choćby jedno Zdrowaś Mario w intencji podziękowań i próśb ze skrzynki modlitewnej KWC. Nie lękajcie się! Niepokalana zwycięża!

Nadesłane do Pochodni Gedeona:

Dziękuję za istnienie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, za tych wszystkich dobrych ludzi, którzy modlą się i wspierają dzieło Krucjaty. Codziennie przez rok odmawiam modlitwę KWC oraz poszczę o chlebie i wodzie w każdy piątek za syna, dołączając intencje innych uzależnionych moich braci i sióstr w Chrystusie Jezusie.
Regina

Niech płomień Pochodni Gedeona będzie w naszych sercach! Amen. Otaczam Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka codziennie modlitwą: Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Adam
Eleuteria nr 80, 4/2009


początek strony