"Te Deum" za dar Krucjaty Wyzwolenia Człowieka poprzednia strona

Kasia i Renata
Krucjata Wyzwolenia Człowieka - dzieło Niepokalanej Matki Kościoła już 30 lat pomaga wielu zniewolonym, uwikłanym w nałogi i słabości, na drodze uzyskania Chrystusowej wolności, odzyskania godności dziecka Bożego.

To wielki dar miłości do Pana Boga, do Ojczyzny, do drugiego człowieka, w dzisiejszych czasach, kiedy często umniejsza się skale zniewolenia wielu ludzi, a nawet promuje wszelkiego rodzaju używki jako antidotum na problemy naszej codzienności.

18 września 2009 r. to była dla wielu ludzi niezwykła data. Był to dzień, w którym postanowiono wspólnie uczcić kilka bardzo ważnych rocznic. Zebraliśmy się przy parafii Świętej Trójcy w Przemyślu, by złożyć dziękczynienie Panu Bogu za 30 lat Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, za 25 lat rekolekcji Wyzwolenia, 60 lat kapłaństwa ks. prał. Stanisława Zarycha i za 50 lat jego posługi jako Archidiecezjalnego Duszpasterza Trzeźwości.

Przygotowania do tego wydarzenia trwały bardzo długo, poparte modlitwami wielu osób. Już od godzin przedpołudniowych do Domu Rekolekcyjnego Dobrego Pasterza sióstr Benedyktynek zdążały liczne grupy osób chcących wziąć udział w  uroczystościach oraz uczestniczyć w rozpoczynających się równocześnie rekolekcjach Wyzwolenia. Przed godziną 15-tą plac był wypełniony po brzegi odświętnie ubranymi i witającymi się z radością ludźmi przybyłymi z różnych zakątków Polski. Byli goście z Dębicy, Krościenka, Katowic, Łodzi, Krakowa, i wielu innych diecezji i miejscowości, oraz z naszej archidiecezji.

Nasze świętowanie zaczęliśmy od zawiązania wspólnoty w kościele parafialnym. Wspólne modlitwy i śpiewy poprzedziły uroczystą dziękczynną Mszę Świętą, która rozpoczęła się o godz. 16.00. Koncelebrowanej Eucharystii z udziałem Metropolity Przemyskiego, abp. Józefa Michalika, bp Tadeusza Bronakowskiego, bp. Adama Szala, bp. Mariana Rojka, przewodniczył bp Antoni Dydycz z Drohiczyna, przy udziale ponad 60 księży, w tym księży moderatorów KWC i Ruchu Światło-Życie. W wygłoszonej homilii bp Bronakowski (przewodniczący Zespołu ds. Trzeźwości przy KEP) przypomniał postać św. Stanisława Kostki, którego święto było w tym dniu obchodzone, oraz zwrócił uwagę na potrzebę promocji trzeźwości tak bardzo potrzebnej naszej Ojczyźnie. Podkreślił także znaczenie dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i rolę sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, dla którego praca na rzecz wyzwolenia człowieka była priorytetem w działalności duszpasterskiej.

Podczas procesji z darami przedstawiciele KWC złożyli chleb i wino oraz ornat z wyszytymi emblematami Krucjaty. Na uwielbienie wszyscy zaśpiewaliśmy Trójjedynemu Bogu uroczyste "Te Deum ". Przed rozesłaniem abp Józef Michalik poświęcił Ikonę Krzyża Krucjaty - dar członków KWC Domowego Kościoła - oraz sztandar KWC archidiecezji przemyskiej.

Po Mszy Świętej wszyscy udaliśmy się za Dom Rekolekcyjny, gdzie arcybiskup poświęcił kapliczkę "Jezusa Frasobliwego " - wotum dziękczynne za uroczystości i otrzymane łaski wyzwolenia. Następnie na placu klasztornym odbyła się radosna agapa połączona ze świadectwami osób wyzwolonych, związanych z Krucjatą, w trakcie której przedstawiciele grup trzeźwościowych oraz osoby indywidualne składały solenizantom tego dnia, naszym drogim księżom Stanisławowi Zarychowi i Stanisławowi Czenczkowi życzenia i podziękowania za ofiarność i trud w ich pracy na niwie wyzwolenia. Podkreślano wielki ich wpływ na zmiany w życiu, na to, że wielu odzyskało nadzieję na godne życie. Wiele osób szczególnie dziękowało jubilatowi, ks. prał. Zarychowi, za przywrócenie w nich radości, którą on sam jest przepełniony. Nie zabrakło i tradycyjnego poloneza aranżowanego przez wielkiego propagatora trzeźwej zabawy, ks. prał. Władysława Zązla z Kamesznicy.

Uroczystości zakończone zostały wspólnym odśpiewaniem "Apelu Jasnogórskiego ", po którym wielu gości rozjechało się do domów. Zostali jedynie uczestnicy rekolekcji, którzy w liczbie ok. 120 osób następnego dnia zaczynali rekolekcje wyzwolenia.

Był to czas działania łaski Bożej, czas pojednania, umocnienia, czas ubogacania się obecnością Boga i bliźnich. Każdy z nas mógł się wyciszyć, pomyśleć o przyszłości, napełnić się radością, spotkać osoby, które pragną być wolne, które codziennie na nowo odkrywają sens trwania w Krucjacie. Jak na każdych rekolekcjach uczestniczyliśmy każdego dnia w Eucharystii, w katechezach, w pracy w grupach, seminariach - abstynenckim i wyzwolenia. Dzieliliśmy się Słowem Bożym i przeżywaliśmy nabożeństwo ewangelizacyjne. Był to pełen Boga, wielu pytań i odpowiedzi, czas wdzięczności za dzieło Krucjaty i za Apostołów Wyzwolenia - Jana Pawła II i ks. Franciszka Blachnickiego. Wymiana doświadczeń, świadectwa uczestników dotykające, czasem bardzo osobistych spraw, pozwoliły nam dostrzec, że Jezus żyje, przemienia nas samych i te osoby, w intencji których się modlimy.

Sobota zawsze przebiega pod znakiem Bożego miłosierdzia. Chrystus czeka na wszystkich w sakramencie pokuty i pojednania, gotów wyzwolić nas z niewoli lęku i grzechu. Podczas niedzielnej Eucharystii ponad 30 osób zdecydowało się przystąpić do Krucjaty. Było wśród nich wielu uzależnionych, którzy pokładają nadzieję, że to pomoże im wytrwać w trzeźwości. Wierzą, że modlitwa wspólnoty pomoże zwyciężyć słabość, że Pan Bóg wie lepiej…

Dziękujemy Bogu za to wspaniałe dzieło, ogarniając jednocześnie naszą modlitwą także wszystkich tych, którzy wciąż jeszcze nie odzyskali nadziei. Jest jeszcze wiele takich osób. Dziękuję Bogu za możliwość uczestniczenia w rekolekcjach które były czasem łaski i podejmowania wielu decyzji. Chwała Panu!

Niedziela Przemyska, nr 42 (812), 18.10.2009 r.
Eleuteria nr 80, 4/2009


początek strony