Wstep poprzednia strona

Stanisława Orzeł
Ostatni w tym roku numer Eleuterii skierowaliśmy do starszych czytelników. Bardzo dobrze, że są oni w Krucjacie i wnoszą do tej wspólnoty ogromne bogactwo swoim pełnym miłości zaangażowaniem i świadectwem życia.
Słowo Boże mówi:

"Starość jest czcigodna nie przez długowieczność
i liczbą lat się jej nie mierzy:
sędziwością ludzi jest mądrość,
a miarą starości - życie nieskalane."
(Mdr 4, 8-9)

Tę mądrość i życie nieskalane możemy podziwiać czytając zawarte w Eleuterii świadectwa o ludziach świętych, o tych, którzy już nas poprzedzili do wieczności oraz dojrzałych wiekiem i mądrych, którzy są pośród nas.
Wspaniałą lekturą, nie tylko dla starszych, ale dla nas wszystkich niech będą fragmenty listu Sługi Bożego Jana Pawła II otwierające ten numer Eleuterii. W liście Jana Pawła II ukazuje biblijne wzory osób starszych oraz ich rolę jako świadków wiary w rodzinie, wobec swoich wnuków oraz w społeczeństwie jako wyrazicieli "wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego". Jan Paweł II ostrzega nas, byśmy nie wykluczali ludzi starszych ze społeczeństwa, bo odrzucając przeszłość pozbawiamy korzeni teraźniejszość. "Bóg każdego wzywa, aby oddał mu swoje talenty. W służbie Ewangelii wiek nie ma znaczenia ".
W świadectwach i innych tekstach tego numeru przeczytamy o wielkich społecznikach, dla których sprawy Ojczyzny i kultury narodowej nie były obojętne i dlatego wpływali na kształtowanie obyczajów społecznych.
W dziele wyzwolenia, któremu służy Krucjata jest miejsce dla każdego: dla dzieci, młodzieży, dorosłych i najstarszych wiekiem, chorych i cierpiących na duchu. Siła oddziaływania Krucjaty pochodzi z wiary w moc Jezusa Chrystusa i Jego Ducha. Wspólne działanie oparte na ofierze i ufnej modlitwie dzieci, entuzjazm młodych głoszących Ewangelię rówieśnikom, wartości, którymi żyją dorośli oraz pokora i mądrość ludzi w podeszłym wieku mogą zaowocować przemianą całego społeczeństwa i świata.
Idźmy więc razem, bo wciąż wiele jest serc, które czekają na wyzwolenie. Radujmy się 80. numerem Eleuterii.
Chwała Tobie Panie!
Eleuteria nr 80, 4/2009


początek strony