Wstęp poprzednia strona

ks. Wojciech Ignasiak
Poprzedni numer Eleuterii dotyczył profilaktyki dziecięcej. Ten numer naszego kwartalnika poświęcamy ludziom młodym. Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Młodych w niedzielę palmową napisał min, że to co jest trudne w życiu młodego człowieka "to pustka i brak sensu życia". Młodzi ludzie, zostają zwiedzeni przez różnego rodzaju fałszywych nauczycieli na manowce grzechu, i przez to dotykają różnych zniewoleń. Tym właśnie ludziom chcemy zanieść orędzie Ewangelii, dobrej nowiny o wolności, chcemy pokazać, że może być zupełnie inaczej, że swoje życie można przeżyć twórczo.
Świadectwa ludzi młodych, zawarte w Eleuterii ukazują, jakim darem obdarza Chrystus, Ci młodzi zaangażowani są w życie Kościoła, i czynią wiele dobra dla innych. Krucjata Wyzwolenia Człowieka podejmuje działania profilaktyczne na rzecz młodych, między innymi dzięki tym, którzy jako członkowie Krucjaty stworzyli takie programy. Są one prowadzone w wielu szkołach i innych środowiskach. Niezmiernie ważna jest troska o młodego człowieka, pokazanie mu wartości chrześcijańskich, które poprowadzą go w życiu. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki ukazał je w trzech społecznych drogowskazach: Świadectwo, Nowa Kultura i Agape. Żyjąc tymi wartościami młody człowiek promuje kulturę życia w swoim środowisku. Ważnym elementem w zachęceniu młodego człowieka do przeżywania swojego życia w wolności i radości dziecka Bożego jest tworzenie z nim więzi. Jeżeli wejdziemy z młodym człowiekiem w głęboką więź, w żywą relację możemy spowodować, że nawet ten, który dotknął jakiegoś zniewolenia czy odszedł od Boga, znajdzie sens życia. Ważne jest, by członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka potrafili zaimponować młodemu człowiekowi i świadectwem swojego trzeźwego życia, przez piękno, przez prawdziwą miłość, przez bezalkoholową zabawę, czy też poprzez twórczą postawę wobec konkretnej codzienności zachęcili do wyboru takiej drogi. Jeżeli będziemy autentycznymi świadkami, ludzie młodzi znajdą w nas prawdziwych uczniów Chrystusa i zapragną żyć tak jak my.
Eleuteria nr 78, 2/2009


początek strony