Dzień Papieski poprzednia strona

Krystyna Leszczyńska

Pragnę podzielić się z Państwem kilkoma uwagami na temat czuwania, jakie odbyło się przed Dniem Papieskim w mojej parafii. Otóż, w sercach wiernych zrodziło się pragnienie, aby w odpowiedzi na nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II i jego troskę o losy ojczyzny uczcić ten dzień konkretnym czynem. Myśli biegły ku adopcji duchowej dziecka poczętego i Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Czuwanie rozpoczęło się o godz. 2000. Na początku wysłuchaliśmy fragmentów homilii Papieża, nawiązujących do tych tematów. Następnie przedstawiciele Diakonii Życia opowiedzieli nam o adopcji duchowej dziecka poczętego, a ksiądz zaprezentował dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Podczas Mszy świętej każdy, kto zechciał odpowiedzieć na apel Ojca Świętego, osobiście mógł złożyć swój dar w postaci deklaracji zaniesionej w procesji z darami. Modlitwą objęto szesnaścioro nienarodzonych dzieci i złożono 8 deklaracji Krucjaty - w tym dwie członkowskie. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, o godz. 2137 odmówiliśmy wspólnie modlitwę o beatyfikację Jana Pawła II. Nabożeństwo zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Eleuteria nr 64, październik-grudzień 2005

początek strony