Abstynencja - między profilaktyką a terapią poprzednia strona

1 października 2005 r. w Krakowie, w salach D.A. "Na Miasteczku", odbyło się VI Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pod hasłem "Abstynencja - między profilaktyką a terapią". Krucjata, podejmując problem godności, proponuje uczestnikom styl życia przeciwstawiający się wszystkiemu, co jej uwłacza - "przez dobrowolną abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich". W ten sposób wspiera uzależnionych i chroni młodzież przed kontaktem z alkoholem.
W środowiskach trzeźwościowych przyjmujących zasadę całkowitej abstynencji spotykamy także osoby uzależnione, których pierwotna motywacja ma źródło w osobistym pragnieniu wyzwolenia się ze skutków uzależnień czy nałogu. Ukazywanie różnorodności motywacji abstynenckich jest niezwykle ważne dla pracy wśród młodzieży - wspierania abstynencji i opóźniania inicjacji alkoholowej. Czytelność motywacji wpływa na skuteczność uczenia umiejętności życia bez alkoholu i innych substancji uzależniających. Podjęcie tematu motywacji abstynenckich stanowi istotny element pogłębiania zagadnień dotyczących obecności i angażowania się osób uzależnionych w środowiskach dobrowolnych abstynentów. Obecność ta rodzi większą dynamikę grup trzeźwościowych, wymaga jednak rozróżniania problematyki abstynencji z wyboru i abstynencji z konieczności. Umożliwia to współpracę środowisk dobrowolnych abstynentów i osób uzależnionych. Taka twórcza współpraca na poziomie wspólnot lokalnych rodzi żywe dyskusje w wielu rejonach Polski, a także na Słowacji, Ukrainie i Białorusi.
W ramach Sympozjum wygłoszono następujące wykłady: "Msza święta w kościele akademickim" (ks. Mirosław Żak - duszpasterz trzeźwości diecezji krakowskiej, kapelan na oddziale odwykowym), "Duszpasterstwo parafialne wobec alkoholizmu i pijaństwa a działania profilaktyczne" (ks. dr Piotr Kulbacki - konsultor Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy KEP, Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL), "Abstynencja dobrowolna i abstynencja uzależnionych - aspekty teologiczne" (ks. mgr lic. Zbigniew Kaniecki - konsultor-sekretarz Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy KEP), "Abstynencja dobrowolna i abstynencja uzależnionych - aspekty psychologiczne" (dr Urszula Dudziak - psycholog, Instytut Nauk o Rodzinie KUL), "Abstynencja osób współuzależnionych drogą rozwoju osobowości" (dr Krzysztof Wojcieszek), "Mała grupa religijna jako grupa wzajemnego wsparcia" (dr Tomasz Ożóg - Instytut Pedagogiki KUL), "Nadzieja fundamentem wychowania dzieci i młodzieży do trzeźwości" (dr Krzysztof Wojcieszek), "Przez dobrowolną abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich" (mgr Joanna Mikuła - dyrektor PARPA), "Rola współpracy różnych środowisk w promowaniu abstynencji" (mgr Maciej Maciejewski - psycholog, terapeuta, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta Katowice). W przygotowaniu jest publikacja książkowa zawierająca powyższe wykłady.

Eleuteria nr 64, październik-grudzień 2005

początek strony