Drodzy Czytelnicy! poprzednia strona

Redakcja "Eleuterii"

Jesień obfitowała w wydarzenia związane z pracami Centralnej Diakonii Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W dniach 10-11 września 2005 r. w Niepokalanowie odbyła się XXV Pielgrzymka Krucjaty pod hasłem "Eucharystia źródłem wolności". W sobotę, 10 września odbyła się Godzina Miłosierdzia. Poprowadziła ją Diakonia Wyzwolenia ze szkoły Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Katechezę wygłosił o. Tomasz Alexiewicz OP, zajmujący się problematyką uzależnień, organizator pielgrzymki Krucjaty i AA z Kawnic do Lichenia. Mszy św. przewodniczył ks. Mirosław Żak. Po Eucharystii wystąpił zespół Or Chajim z diecezji kaliskiej. Czuwanie nocne prowadziła wspólnota Krucjaty z Dębicy, równolegle odbywał się otwarty mityng AA. Modlitwę poranną w niedzielę poprowadził ks. Zbigniew Snarski. Następnie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej. Mszę świętą celebrował biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap., przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski.
W Krakowie, 1 października 2005 r., odbyło się VI Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka "Abstynencja - między profilaktyką a terapią", poświęcone zagadnieniu abstynencji dobrowolnej i uzależnionych. W przygotowaniu jest publikacja książkowa zawierająca teksty wygłoszonych referatów.
W dniach 8-9 października 2005 r. odbyło się VI Słowackie Spotkanie Krucjaty w Lewoczy, zaś 29-30 października 2005 r. miała miejsce IV Pielgrzymka Krucjaty na Ukrainie.
Od 10 do 13 listopada w Lutówku na Pomorzu trwała Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia, przygotowująca zespoły do prowadzenia parafialnych rekolekcji. Nauki skorelowano z programem nowo wydanego podręcznika ks. F. Blachnickiego "Wyzwoleni w Chrystusie". Rekolekcje takie odbyły się we Wrocławiu, Bydgoszczy i Warszawie.
Zgodnie z ustaleniami podanymi w Niepokalanowie, od 2006 roku zmieniamy kalendarz spotkań Krucjaty. Pielgrzymka jednodniowa, jako duże spotkanie modlitewne dla nieograniczonej liczby osób, będzie odbywać się wiosną, na przełomie maja i czerwca, w rocznicę proklamowania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Będziemy pielgrzymować do różnych sanktuariów związanych tematycznie z przesłaniem Krucjaty. Natomiast w dotychczasowym terminie jesiennym (sobota i druga niedziela września) odbywać się będą w Niepokalanowie "obowiązkowe" spotkania diakonii terenowych o charakterze programowym. Obejmować będą wykłady, warsztaty programujące oraz przygotowujące pracę roczną i oczywiście wspólną modlitwę.  Liczba uczestników takich warsztatów będzie ograniczona do 100-200 osób. Szczegóły dotyczące tematyki tegorocznych spotkań i rozdziału miejsc podamy później.
Inaugurująca nowy kalendarz spotkań XXVI Pielgrzymka Krucjaty przypada w roku bieżącym w 85. rocznicę urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, dlatego zaplanowaliśmy na 10 czerwca 2006 r. peregrynację do grobu Założyciela w Krościenku. Jednakże nieustalony jeszcze termin i program przyjazdu Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski nie pozwala nam podać ostatecznego terminu i programu naszej czerwcowej pielgrzymki.

Eleuteria nr 64, październik-grudzień 2005

początek strony