I Pielgrzymka KWC Polski Południowej do grobu Sługi Bożego Ks. F. Blachnickiego poprzednia strona

Alicja Małek

Polska w swojej historii wydała wielu ludzi nieprzeciętnej miary, wielkich sercem i duchem. Jest wśród nich także kapłan, twórca Ruchu Światło-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. W kwietniu 2001 jego doczesne szczątki spoczęły w kościele Dobrego Pasterza w Krościenku nad Dunajcem. Po przymusowej tułaczce powrócił do Ojczyzny, którą miłował całym sercem, i do ludzi, dla których "spalał się" w swoim kapłańskim życiu.

W Przemyślu działa Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która podjęła inicjatywę zorganizowania pielgrzymki do grobu Sługi Bożego. 27 kwietnia 2002 r. przybyli do Krościenka nad Dunajcem członkowie i sympatycy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z Polski południowo-wschodniej. Z pielgrzymami z Przemyśla przyjechał ks. prałat Stanisław Zarych. Pan Tadeusz Kędzior zorganizował dwa autokary pielgrzymów, wśród których byli pielgrzymi z Rzeszowa i młodzież z Medyni Głogowskiej koło Rzeszowa ze swoim duszpasterzem ks. Markiem Frątczakiem. Z Izdebek przybyła młodzież i dorośli z ks. Piotrem Błażko. Siostra Justyna przyjechała z grupą z Dębicy, był też ks. Jan Mikulski z dziesięcioma osobami z Tarnowa. Przybyli też indywidualni pielgrzymi z innych miejscowości. Krościenko przywitało nas pochmurnie i deszczowo, ale to nie przeszkadzało w radosnym przeżywaniu spotkania. Wszyscy pielgrzymi zgromadzili się w dolnym kościele, gdzie znajduje się sarkofag z doczesnymi szczątkami Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Przybyłych przywitał serdecznie moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka - ks. Piotr Kulbacki, później przemówił krótko ks. Stanisław Zarych. Następnie prezentowały się poszczególne grupy pielgrzymkowe, w sumie ponad 300 osób. Po zawiązaniu wspólnoty rozpoczęło się bezpośrednie przygotowanie do Mszy św. Radością napełnił nas fakt, że przy ołtarzu stanęło 25 kapłanów diecezji tarnowskiej, bowiem tego dnia w Krościenku odbywało się spotkanie moderatorów oaz diecezji tarnowskiej z ks. Romanem Litwińczukiem - Moderatorem Generalnym. Mszy św. przewodniczył Krajowy Moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ks. Piotr Kulbacki. W homilii nawiązał on do idei Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która jest darem miłości dla Boga i drugiego człowieka. Jest też drogą wyzwolenia bez użycia przemocy, a proponuje takie środki jak: miłość, modlitwę, post i jałmużnę. Kaznodzieja nawiązał też do słów Jana Pawła II, który w liście apostolskim "Novo millennio ineunte" pisał, że "potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr". Odpowiedzią na to wezwanie ukazuje nam hymn Krucjaty Wyzwolenia Człowieka - piosenka "Serce wielkie nam daj".

Pielgrzymi z Przemyśla i Rzeszowa zaznaczyli swoją obecność we Mszy św. poprzez udział pocztu sztandarowego Krucjaty Wyzwolenia Człowieka archidiecezji przemyskiej i proporca KWC diecezji rzeszowskiej.

Oprawę muzyczną przygotowała grupa z Dębicy, która stworzyła prawdziwie modlitewną atmosferę. Po Eucharystii i krótkiej przerwie była "Godzina Miłosierdzia", którą prowadziła także wspólnota z Dębicy. Dzięki przygotowanym śpiewniczkom cała wspólnota pielgrzymów mogła włączyć się w śpiew. Wszyscy angażowali się też w modlitwę.

Była też chwila wspomnień. Słuchaliśmy świadectw ludzi, którzy zetknęli się z ks. Franciszkiem Blachnickim i współpracowali z nim. Byli to m.in. s. Faustyna (Bożena Biegun) ze Wspólnoty Rodzina św. Józefa we Francji, p. Regina, p. Stanisława, p. Genowefa, ks. Stanisław Zarych i p. Dorota. Ich wspomnienia przybliżyły nam postać Sługi Bożego. Jesteśmy pewni, że w niebie mamy orędownika za tymi, którzy podjęli jego dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki otrzymali pamiątkowe obrazki z okolicznościowym nadrukiem: "I Pielgrzymka KWC Polski Południowo-Wschodniej do grobu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego". Mamy nadzieję, że te spotkania będziemy kontynuować, aby przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego wypraszać łaski potrzebne do krzewienia idei KWC w naszej Ojczyźnie, a także poza nią.

Eleuteria nr 50, kwiecień - czerwiec 2002

początek strony