Drodzy Przyjaciele! poprzednia strona

Ks. Piotr z Redakcją

U progu miesięcy letnich planujemy różnorakie spędzenie wakacji - w górach, nad morzem lub we własnym domu. Ten okres, wypełniony innymi zajęciami niż podejmowanymi przez cały rok, staje się dla nas czasem weryfikacji zasad naszego życia. Czy więcej czasu poświęcimy na spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem czy na przykład na telewizję?

Często będziemy poznawać problemy ludzi żyjących w kraju i zagranicą. Będziemy zadawać sobie pytanie o moc oddziaływania Krucjaty na różne środowiska. Niech rozbrzmiewają wówczas w naszej duszy słowa tyle razy śpiewanego przez nas kanonu: "Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego..."

Czas spotkań "na luzie wakacyjnym" jest wspaniała okazją do dawania świadectwa i promieniowania stylu życia godnego człowieka. Nadchodzące lato niech będzie czasem odnowienia serc ludzi młodych i starszych m.in. dzięki naszemu świadectwu: "Serce wielkie nam daj..."

Jeśli będziemy świadkami różnych "nadużyć wakacyjnych", szczególnie wśród młodych ludzi, starajmy się przede wszystkim ogarnąć ich modlitwą, a także ofiarujmy za nich nasze dobre czyny - z interwencją włącznie. Powierzajmy wstawiennictwu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego sprawujących władzę w naszym państwie oraz samorządy lokalne! Módlmy się o Bożą mądrość dla nich...

Przypominamy, że w minionych latach zamieszczaliśmy w "Eleuterii" różne materiały, pomocne na spotkaniach wakacyjnych, na oazach i na pielgrzymkach. Warto je wykorzystać także w tym roku!

A może drogi wakacyjnych wędrówek zaprowadzą nas do Krościenka, do grobu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i na Kopią Górkę, gdzie jest Stanica Nr 1 Krucjaty i gdzie powstaje "Eleuteria"? Serdeczne zapraszamy!

Eleuteria nr 50, kwiecień - czerwiec 2002

początek strony