Jak prowadzić program dla uczniów "Debata"? poprzednia strona

Katarzyna Owczarek

W Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. ks. Franciszka Blachnickiego Fundacji Światło-Życie przy ul. Gawronów w Katowicach odbyły się w dniach 23-24 marca 2001 r. warsztaty przygotowujące uczestników do prowadzenia programu "Debata". Szkolenie miało na celu przygotowanie do prowadzenia programu profilaktycznego w gimnazjach i szkołach średnich, który jest również dobrym narzędziem pracy podczas rekolekcji oazowych i innych spotkań formacyjnych i ewangelizacyjnych.

Autor programu, pan dr Krzysztof Wojcieszek, przez dwa dni prowadził intensywne zajęcia z grupą nietypową. Przy pierwszej ankiecie bowiem okazało się, że na 75 osób abstynentami było już 71. Zajęcia zatem nie musiały polegać na przekonywaniu uczestników do zorganizowania wesela bezalkoholowego czy spotkania w gronie znajomych bez lampki wina. Przeważająca część przybyłych to ludzie zaangażowani w pracy w parafii lub gminie - w większości członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. To spotkanie pokazało, jak dużo ludzi w terenie jest otwartych na konkretną formę szkoleń, by później podejmować pracę w swoich parafiach, szkołach czy gminach.

Eleuteria nr 46, kwiecień-czerwiec 2001

początek strony