Duchovné cwičenia w Bardziejowie poprzednia strona

Ks. Piotr Kulbacki, Katarzyna Owczarek

Duchovné cwičenia KOČ (Kruciáta Oslobodenia Človeka) - pod taką nazwą już po raz kolejny odbyło się w dniach 25-27 maja 2001 spotkanie Krucjaty na Słowacji. Tym razem zaproszenie do Centralnej Diakonii Wyzwolenia skierowała wspólnota KWC z Bardziejowa (Bardejov) ze swym opiekunem ks. Josefem Heske. Wszystkich uczestników rekolekcji było 28. Na spotkanie przybyło również kilka osób z Lewoczy (Levoča). Dobrzy tłumacze umożliwiali swobodne prowadzenie liturgii, wykładów i innych zajęć przez ks. Piotra Kulbackiego i Katarzynę Owczarek.

Głównym tematem rekolekcji były cztery podstawowe katechezy o wolności ks. Franciszka Blachnickiego. Także z wielkim zainteresowaniem przyjęto nauczanie o modlitwie, poście i jałmużnie jako fundamencie KWC. W sobotę wieczorem odprawiliśmy "Misterium znaków Krucjaty". Rozważaliśmy historię Gedeona, znak Krzyża i znak Ryby korzystając z materiałów zamieszczonych w poprzednich numerach "Eleuterii". Jak wynikało ze świadectw, było to dla wszystkich ważne przeżycie. Spotkania i praca w grupach nad medytacją ks. Franciszka Blachnickiego "O Świadectwie" (zamieszczoną w książce "Wolni i wyzwalający") uruchomiły w wielu osobach refleksję nad dalszym trwaniem na drodze chrześcijańskiego radykalizmu.

Dla zainteresowanych pytaniem "Czy KWC obowiązuje za granicą"? podajemy informację, że nie usłyszeliśmy za granicą takiego pytania. Natomiast kilka pytań dotyczyło rozwoju Krucjaty w Polsce.

Eleuteria nr 46, kwiecień-czerwiec 2001

początek strony