Drodzy Czytelnicy poprzednia strona

ks. Piotr Kulbacki wraz z Redakcją

Ucieszyła nas informacja, że jeszcze przed wakacjami weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stawia ona większą barierę reklamie alkoholu, jest bardziej restrykcyjna wobec sprzedających młodzieży alkohol i rozszerza zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w kampanię parlamentarną!

Z drugiej jednak strony zdajemy sobie doskonale sprawę, że samym prawem nie pokonamy słabości ludzkiej natury i wykorzystujących ją ludzi żądnych zysku i władzy nad drugim człowiekiem. Dlatego będziemy świadkami kontestacji prawa, którego rzekomo nie da się wyegzekwować, bo przecież nie sposób postawić przy każdym człowieku policjanta! A przecież nie można rezygnować z ochrony godności człowieka przed zamroczeniem jego umysłu i serca, nie można rezygnować z wprowadzania naszych dzieci i naszej młodzieży w świat wartości, który mogą poznać tylko na trzeźwo! To prawda, że ostatecznym stróżem ładu społecznego może być tylko wrażliwe, dobrze uformowane sumienie. Ale kształtowanie sumienia społecznego zależy także od tego jaki będziemy tworzyć klimat, styl życia wśród chrześcijan - na tym polega właśnie dzieło Krucjaty - wyprawy do serc ludzkich.

Więcej informacji informacji na ten temat zamieszczamy na stronach 20-21.

Uradowały nas napływające świadectwa z tegorocznych pielgrzymek, organizowanych przez Krucjatę w różnych stronach kraju. Także zaproszenia na kolejne spotkania Krucjaty za granicą potwierdzają nasze przekonanie, że to sam Duch Święty wzbudza w ludziach pragnienie służby na rzecz wyzwolenia. Krucjata została nam dana przez Boga stale objawiającego swą miłość wobec ludzi. Krucjata została nam również zadana na trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa jako forma naszej służby wobec braci i sióstr dotkniętych wielorakimi biedami współczesnego świata, potrzebujących naszego solidarnego trwania przy nich. Do takiego kształtowania "wyobraźni miłosierdzia" wzywa nas Jan Paweł II w liście apostolskim Novo millennio ineunte (NMI 50). Odpowiedzią na to wezwanie jest właśnie metoda posługiwania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Trzeba nam zgodnie z wezwaniem Jana Pawła II do nowej ewangelizacji "przyspieszyć kroku". Czy w Twojej parafii jest już grupa modlitewna Krucjaty? Czy organizujecie i animujecie nabożeństwa i spotkania Krucjaty np. wykorzystując materiały zamieszczane w "Eleuterii"? Czy odważnie zabieracie głos w trudnych sprawach społecznych? Czy wykazujecie "nową inwencję twórczą" w podejmowaniu służby społecznej?

Naprawdę warto także nauczyć się odpowiedzialności społecznej podejmując pracę w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych. Doświadczenie pokazuje, ile pozytywnego klimatu wnoszą do prac komisji członkowie Krucjaty - nie lękają się trudnych, wymagających dojrzałości i mądrości decyzji! Jest to bardzo dobra szkoła zaangażowania społecznego. Tego oczekiwał od nas Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich czytelników Eleuterii, szczególnie nowych i życzymy wiele Bożej radości na drodze KWC.

Eleuteria nr 46, kwiecień - czerwiec 2001

początek strony