Ryba poprzednia strona

ks. Franciszek Blachnicki

Cykl "Nasz znak" stanowi przedruk tekstów z "Niepokalana Zwycięża", opracowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego. Zauważmy, że herb Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zawiera podobne elementy do herbu Krucjaty Wstrzemięźliwości.

Symbolika ryby w herbie Krucjaty ma znaczenie potrójne:
a) Symbolizuje postawę członka Krucjaty wobec zła budzącego się w jego duszy i objawiającego się w świecie. Jest to postawa oporu, sprzeciwu i walki, postawa wyrażona w haśle "przeciw prądowi".
b) Wskazuje na źródło siły, potrzebnej do płynięcia przeciw prądowi. Ryba jest starochrześcijańskim symbolem Chrystusa, a chrześcijanin, członek Krucjaty, łącząc się z Chrystusem w Komunii świętej, staje się tym samym rybą silną i zdrową, zdolną płynąć przeciw prądowi.
c) Jest symbolem abstynencji, czyli postu polegającego na wstrzymaniu się od pewnych pokarmów. Zgodnie z tradycją Kościoła chrześcijanie wstrzymują się od mięsa w pewne dni, jedząc wtedy ryby. Ryba może więc uchodzić za symbol wstrzemięźliwości w ogóle.

A. PRZECIW PRĄDOWI

Przysłowie mówi: "Z prądem i zdechła ryba popłynie, przeciw prądowi tylko żywa i silna".

W Japonii w oryginalny sposób składa się życzenia chłopcom urodzonym w maju, aby wyrośli na ludzi dzielnych, z mocnym i silnym charakterem. Oto przed domem takiego chłopca wiesza się na drążku bambusowym karpia z płótna, który przez otwór w ustach napełnia się powietrzem (dmie w tym czasie silny wiatr) i fruwa. Święto tych chłopców nazywa się "koinabori" (koin = karp, nabori = iść w górę, płynąć pod prąd).

Ryba płynąca przeciw prądowi jest symbolem Krucjaty Trzeźwości. Jej członkowie przez decyzję abstynencji zupełnej od alkoholu decydują się świadomie iść przeciw prądowi pijaństwa, przeciw prądowi powszechnych zwyczajów towarzyskich, nakazujących pić zawsze i wszędzie, przy każdej okazji, przeciw prądowi towarzyskiego przymusu pijackiego, przeciw prądowi powszechnej opinii o konieczności, potrzebie i pożytku picia, przeciw prądowi drwin i szyderstwa. Taka postawa ma znaczenie decydujące dla zwyciężenia społecznej klęski alkoholizmu - bo właśnie zwyczaje alkoholowe i terror alkoholowy są głównym źródłem i ostoją alkoholizmu.

Członek Krucjaty Trzeźwości przez decyzję i praktykę abstynencji zupełnej od alkoholu staje się więc rybą płynącą przeciw prądowi.

Musi więc być człowiekiem o silnym charakterze i człowiekiem odważnym.

Tekst jest przedrukiem z "Gościa Niedzielnego" z dnia 22 czerwca 1958 r

Eleuteria nr 41, styczeń - marzec 2000

początek strony